Fartbilletter i delstaten New York - Rosenblum Law (2023)

Sideinnhold

 • Ansette en advokat
 • Utenfor statens sjåfører
 • Hvordan bekjempe en fartsbot
 • Rettspraksis Analyse
 • Typer fartsbilletter
 • Fartsbøttdata

Hva koster en fartsbillett i New York?

Bøter

For en første dom i New York for fartsbøter kan bøtene variere mellom $90 og $600. Spesielt vil det koste $45-$150 for å kjøre 1 mph til 10 mph over grensen; $90-$300 for å kjøre 11 mph til 30 mph over grensen; og $180-$600 for å kjøre 31+ mph over grensen.

Tillegg

New York pålegger automatisk en tilleggsavgift på $88 eller $93 (avhengig av om sjåføren var i en by eller en by/landsby) i tillegg til boten for fartsboten.

Poeng

New York DMV vil vurdere 3 poeng for fart 1 til 10 mph over grensen; 4 poeng for å kjøre 11 til 20 mph over grensen; 6 poeng for å kjøre 21 til 30 mph over grensen; 8 poeng for å kjøre 31 til 40 mph over grensen; og 11 poeng for å kjøre 41 mph eller mer over grensen.

Økning av bilforsikringspremie

Forsikringsselskaper kan øke sjåførenes premier basert på poengene vurdert på kjørejournalen. Prisene kan stigedramatisk med bare én fartsbot. Tallrike studier har funnet at en enkelt trafikkbillett kan føre til en økning på opptil 30 prosent i en sjåførs bilforsikringspremie.

Gebyr for vurdering av føreransvar (DRA):

Sjåfører som mottar seks eller flere poeng som følge av brudd som har skjedd innen en 18-måneders periode, vil bli underlagt en tilleggsbot kjent som Driver Responsibility Assessment Fee (DRA). Denne straffen koster $300. Ytterligere $75 vil bli pålagt for hvert poeng etter sekspoengsmerket. Denne avgiften betales til DMV og er separat og i tillegg til rettsmulktene knyttet til billetten.

Bøter forandre lovbruddogfart i en arbeidssoneer enda høyere.

Straffer for førstegangsstraff

NY fartsovertredelseTotal bot, tillegg og DRAPoeng
Hastighet 1-10 MPH over grensen$133 – $2383 poeng
Hastighet 11-20 MPH over grensen$178 – $3884 poeng
Hastighet 21-30 MPH over grensen$478 – $9886 poeng
Hastighet 31-40 MPH over grensen$718 – $11388 poeng
Hastighet 41+ MPH over grensen$943 – $136311 poeng

Legge merke til:Billetter for fartsovertredelse i arbeidssone eller skolesone kan koste dobbelt så mye som en vanlig fartsbot.

Ansette en advokat for å bekjempe en New York-billett

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (1)

Kombinasjonen av bøter og tilleggsavgifter som følge av en fartsbot kan koste hundrevis og til og med tusenvis av dollar. Dessuten er det svært sannsynlig at forsikringsselskapene øker forsikringspremiene til sjåfører som blir funnet skyldige i fart. Som sådan vil det i de fleste tilfeller spare deg penger ved å ansette en advokat for å få billetten redusert eller avvist (hvis mulig).

For de aller fleste trafikkovertredelser i delstaten New York kan en advokat redusere en fartsbot til en ikke-bevegelig overtredelse, for eksempel en parkeringsbot, eller kreve det ned til en mindre-poengsbot som f.eks.unnlatelse av å adlyde en trafikkkontrollanordning(en topunkts overtredelse uten fart). Slike reduksjoner kan redusere eller eliminere innvirkningen på ens kjørerekord og bilforsikringspriser.

Når ansatt kan en advokat overta saken. Sjåføren kan lene seg tilbake og slappe av og la ham/henne gjøre alt arbeidet, inkludert å møte i retten på vegne av sjåføren.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (2)

Trenger du hjelp med fartsboten din?

Ring nå – vi har bekjempet over 50 000 trafikkkortsaker

888-883-5529

Raskt, gratis og uforpliktende.

New York Citys TVB

Det er domstoler som vilikkeredusere fartsbøttene eller delta i en bønn eller forlik av noe slag. New York City ser et stort trafikkvolum på veiene og opprettet et spesielt høringskontor i Department of Motor Vehicles for å behandle trafikkbilletter. Dette kontoret er kjent somTraffic Violations Bureau, eller "TVB"for kort.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (3)

Fartsbøter utstedt i New York City bør ikke ignoreres. Faktisk vil du definitivt søke juridisk rådgivning fordi TVB har strengere regler enn de fleste domstoler. Den tillater ikke anklager, den krever ikke bevis på skyld utover enhver rimelig tvil, den begrenser hva slags bevis en sjåfør kan kreve tilgang til før rettssaken, og den tillater politiet å innrømme hørselsbevis.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (4)

Fordeler med å ansette en advokat kontra ulempene ved å erklære seg skyldig

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (5)

Hvordan lese en New York Speeding Ticket

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (6)
 • Seksjon 1 - Saksøktes opplysninger

  Disse boksene viser en rekke identifiserende data om tiltalte, inkludert navn, adresse og informasjon om bilen som ble kjørt på tidspunktet for stoppet. Merk: Hvis betjenten gjorde en mindre feil i seksjonen (f.eks. betjenten skrev ned feil farge på bilen) vil saken IKKE bli henlagt.

 • Seksjon 2 – Avgiftene

  Ruten "Seksjon underseksjon" angir hvilken del av loven den tiltalte blir anklaget for å ha brutt. Nedenfor er en liste over vanlige trafikkbrudd i New York, samt New Yorks kjøretøy- og trafikklovseksjoner de faller inn under, antall poeng (hvis noen) og maksimale bøter og NYS-tillegg knyttet til dem. Den viser også plasseringen og offiserens informasjon.

 • Seksjon 3 – Domstolen

  Denne spesielle delen viser navnet på retten og dens adresse, sammen med dato og klokkeslett for et svar, enten per post eller personlig.

 • Seksjon 4 – Erklæring om skyld

  Sjåfører som velger å erkjenne "skyldig" i anklagene, bør fylle ut denne delen og sende den til adressen til domstolen nevnt i del 3.

  Viktig notat:Mange tror at dersom de erkjenner straffskyld «med en forklaring» er det en mulighet for at retten vil vurdere forklaringen deres og bestemme seg for å finne dem uskyldige. Dette er en stor misforståelse. Alle som fyller ut denne delen av billetten og sender den inn vil bli dømt for lovbruddet.

  Den eneste måten å utfordre anklagene på eller få redusert tiltalen på er å erkjenne "ikke skyldig" (se neste avsnitt). Det er også en vanlig oppfatning at en person bør erkjenne "skyldig" hvis han eller hun vet at han faktisk var skyldig. Det er viktig å ha to ting i bakhodet: Å skrive inn en første påstand om "Ikke skyldig" betyr ikke at det ikke er noen vei tilbake. Tvert imot, alt den gjør er å bevare retten til en rettssak eller rettssak. En person kan alltid endre sin erkjennelse til "Skyldig" senere, og i de fleste tilfeller der det tilbys en påstandsavtale, vil han/hun erkjenne seg skyldig på et tidspunkt, men til en mindre alvorlig forseelse enn den som opprinnelig ble siktet for .

 • Del 5 – Innsigelse om ikke skyldig (anbefalt)

  De som velger å erklære "ikke skyldig" må fylle ut seksjon 5. "Ikke skyldig"-seksjonen har et sted for å be om en støttende forklaring. En støtteerklæring er en skriftlig edserklæring som beskriver trafikkbruddet, og den er signert av politimannen som utstedte billetten. Husk at det er alles konstitusjonelle rett til å erklære seg «ikke skyldig». En person kan alltid endre påstanden senere, og hvis en akseptabel bønn blir tilbudt, vil han/hun til slutt erkjenne seg skyldig i den reduserte siktelsen.

For mer informasjon bør drivere laste nedHvordan lese en fartsbøtePDF.

Hvordan en fartsbillett i New York påvirker sjåfører utenfor staten

Det er en vanlig misforståelse at sjåfører fra andre stater kan og bør ignorere en fartsbøte fra New York. Realiteten er at staten New York kan suspendere noens rett til å kjøre innenfor sine grenser forunnlater å svare på eller betaleen fartsbot utstedt her. På samme måte kan en sjåfør som betaler en New York fartsbot fortsatt møte konsekvensene av poeng, forsikringsøkninger og store bøter forbundet med en domfellelse. New York vil også informere hjemstaten til en sjåfør om eventuelle domfellelser, noe som betyr at disse domfellelsene med stor sannsynlighet ender opp på en persons kjørejournal.

Hvordan hver stat håndterer en New York fartsbot varierer. Her er noen eksempler:

 • New Jersey- En sjåfør med lisens i New Jersey som er bøtelagt for fortkjøring i New York, får to poeng på sertifikatet for hver domfellelse. Disse punktene vurderes av New Jersey Motor Vehicle Commission. Poengene teller mot suspensjon av både New York og New Jersey kjørerettigheter.Les mer
 • Connecticut- Sjåfører fra Connecticut bør være klar over at New York ikke tillater sjåfører å påberope nolo contendere (dvs. ingen konkurranse) til fartsbøter. Som sådan er den eneste måten å unngå å få poeng for en fartsbøte i New York å få den avvist eller påberope den som et no-point brudd.Les mer
 • Pennsylvania- I Keystone State regnes ikke å kjøre 1-5 mph over grensen for å kjøre for fort. I New York er det imidlertid en trepunkts forseelse med en maksimal bot på $150 (+ tilleggsavgiften). Pennsylvania-sjåfører vil gjerne vite at deres hjemstat ikke vil vurdere poeng for brudd utenfor staten; Bilforsikringsselskapene deres kan imidlertid fortsatt øke prisene som om bruddet skjedde hjemme.Les mer
 • Andre stater- Førere med lisens i noen av de andre 50 statene og Washington, D.C. kan finne mer informasjon om fartsbøter i New York ved å besøke vårutenfor statens lisensside.

Viktig:En sjåfør fra en annen stat som unnlater å betale (eller kjempe mot) en New York fartsbot kan få førerkortet sitt suspendert.

Hvordan bekjempe en New York fartsbillett

Det er ikke tilrådelig at en sjåfør forsøker å bekjempe en fartsbot på egen hånd. De fleste påtalemyndigheter, dommere og til og med offiserer er flinke til å avhøre enkeltpersoner for å trekke ut informasjon som kan resultere i en domfellelse. Selv en person som er virkelig ærlig og genuint uskyldig kan ved et uhell si noe som kan resultere i å bli dømt for en trafikkforseelse. Derimot vil en dyktig og erfaren trafikkbillettadvokat vite hvordan han skal navigere i slike spørsmål og presentere førerens sak i best mulig lys for å mildne eller unngå en domfellelse.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (7)

En annen grunn til at sjåfører bør vurdere å ansette en advokat, er at trafikkretten ikke ligner på straffedomstol. I de fleste straffesaker må påtalemyndigheten bevise at en tiltalt forsto at det de gjorde var galt eller bevisst hadde til hensikt å begå forbrytelsen. Dette gjelder imidlertid ikke i trafikkretten, som i de fleste tilfeller opererer under objektivt ansvar. Objektivt ansvar fjerner den mentale tilstandskomponenten fra ligningen. Med andre ord kan en sjåfør dømmes for fartsovertredelse uavhengig av om han/hun visste at de overskred grensen eller hadde til hensikt å kjøre fort.

Som sådan vil en sjåfør som insisterer på at de ikke var klar over at fartsgrensen bare var 55 miles per time på New York Thruway ikke komme seg ut av en billett. Alt som betyr noe er om det kan bevises at sjåføren kjørte for fort. Tilsvarende er det ingen lovlig tillatte begrunnelser for fartsovertredelse. For eksempel å fortelle en offiser at de virkelig trenger å bruke toalettet, skal ha en baby eller en annen unnskyldning, vil sannsynligvis ikke påvirke en offiser eller dommer.

For å forstå taktikken som trengs og utfordringene for å beseire en fartsbot fra New York, må man vende seg til eksisterende rettspraksis.

Rettspraksis Analyse

New York rettspraksis avslører flere avgjørende punkter å huske på som sjåfør.

Først og fremst en New York fartsbot utstedt av en politimann som ikke bruker en mekanisk enhetsom radar, og anslår i stedet at det fortsatt vil være tilstrekkelig å dømme en sjåfør for fartsovertredelse. (SeFolk v. Olsen, 22 NY 2d 230.)

Retten i Olsen forklarte sin begrunnelse med å si:

«Regelen er godt fastsatt i denne staten at meningsbevis med hensyn til hastigheten til kjøretøy i bevegelse er tillatt, forutsatt at vitnet som først avgir noe erfaring med å observere hastigheten til bevegelige gjenstander eller annen tilfredsstillende grunn eller grunnlag for hans mening." (Se People v. Olsen, 22 NY 2d 230.)

Tilsvarende, i People v. Dusing, oppsummerte domstolen i en overbevisende uttalelse en styringsregel som gjelder alle sjåfører som er dømt for å kjøre for fort i New York. Retten konkluderte med

«Summen av de kombinerte Magri-, Heyser- og Marsellus-beholdningene er: for det første at en avlesning fra et uprøvd hastighetsmåler eller radarenhet er tillatt, men ikke er[,] uten mer[,] tilstrekkelig for en dom for fartsovertredelse; og for det andre at den resulterende mangelen i bevis kan leveres av vitnesbyrd fra kvalifiserte observatører.» (SePeople v. Dusing 5 NY 2d 126.)

Det er verdt å merke seg at Dusing-domstolen sa «observatører», ikke «offiserer». Dette betyr at en politimann ikke trenger å være den som vitner mot sjåføren. I de fleste tilfeller, hvis påtalemyndigheten finner en "kvalifisert observatør" (f.eks. en annen sjåfør på veien som så tiltalte), vil denne personen kombinert med radarbeviset være nok til å dømme en person for fartsovertredelse.

For det andre ser det ut til at det faktum at en fartsbot ikke er en forbrytelse, skjærer begge veier. Siden fartsovertredelse vanligvis ikke er en forbrytelse, fører det ikke med seg alvorlighetsgraden til de fleste straffereaksjoner. Men siden det vanligvis ikke er en forbrytelse, "behøver ikke all den konstitusjonelle beskyttelsen som normalt gis til kriminelle tiltalte, brukes på de som er siktet for en så liten lovbrudd." (SePeople v. Phinney, 22 NY 2d 288.)

Til slutt kan en sjåfør få en frekk oppvåkning hvis han forventer å kunne tvinge TVB til å oversende relevante dokumenter til ham. Selv om TVB har rett til å gjøre det, krever ikke New York-loven at den gjør det.

IMatter of Miller v. Schwartz, ba en advokat om visse dokumenter og informasjon angående typen radar som ble brukt til å stoppe klienten hans. TVB avviste forespørselen og forklarte at tradisjonelle oppdagelsesregler ikke gjelder i TVB. Advokaten tok saken til retten for å tvinge TVB til å gi ham dokumentene. Retten sluttet seg imidlertid til TVB og avviste advokatens anmodning.

Schwartz-domstolen baserte sin konklusjon på den velavgjorte regelen om at det ikke er noen generell konstitusjonell rett til oppdagelse i straffesaker eller administrative prosedyrer (seWeatherford mot Bursey, 429 US 545 ogNational Labour Relations Bd. v Interboro-kontr., 432 F.2d 854, sert. nektet402 US 915).

Til syvende og sist avslører denne kjennelsen hvor vanskelig det kan være – selv for en advokat – å navigere gjennom det kompliserte TVB-systemet. Om ikke annet viser denne saken sjåfører som får TVB-billetter viktigheten av å ansette en erfaren trafikkbillettadvokat som er kjent med TVBs regler og prosedyrer.

Viktige takeaways

 • For at en radarpistolavlesning skal brukes til å dømme noen for fartsovertredelse, må pistolen være sertifisert for å være i god stand etter spesifikke prosedyrer.
 • Hvis en radarpistol viser seg å være uprøvd, kan pistolens avlesning fortsatt brukes hvis offiseren eller et annet "kvalifisert vitne" vitner om at sjåføren ble observert i fart.
 • Det kvalifiserte vitnet trenger ikke å være en politimann.
 • Med eller uten radarpistol, er en politibetjents visuelle estimat av en sjåførs hastighet nok til å rettferdiggjøre en fartsbot (og potensielt dømme sjåføren).

Les flere saker her

Vanlige spørsmål om fartsbilletter i New York

 • Rapporterer New York fartsbøter til andre stater?

  Ja. New York deltar i Driver's License Compact, en mellomstatlig avtale som lar de fleste stater dele informasjon om fartsovertredelse og andre trafikkdommer som oppstår i staten deres. En sjåfør utenom staten som betaler eller blir dømt i retten for fartsovertredelse i NY, vil mest sannsynlig se den domfellelsen oppført på kjøreposten deres, noe som kan føre til suspensjon av lisens og andre konsekvenser.

 • Hvor lang tid tar det å få poeng på en lisens i NY?

  Poeng vil forbli på et førerkort så lenge domfellelsen forblir registrert (opptil fire år). Imidlertid, 18 måneder etter datoen for bruddet, vil disse poengene ikke lenger telle mot det totale antallet som kreves for en suspendert lisens eller føreransvarsvurdering. I motsetning til hva mange tror, ​​et DMV-godkjent sjåførsikkerhetskursvil IKKE fjerne poengvurderes på lisens. I stedet vil det øke terskelen for poeng som trengs for en suspensjon med maksimalt fire.

 • Hvor mye øker forsikringspremiene i New York for en fartsbot?

  Det er ikke noe enkelt svar på dette, da det avhenger av så mange faktorer, inkludert tidligere kjørehistorie, alder, til og med inntektsnivå og utdanning.Noen studier har funnetat en enkelt fartsbot kan øke satsene med 30 % eller mer.

 • Hva er foreldelsesfristen på en fartsbot fra New York?

  Teknisk sett er det ingen foreldelsesfrist for en fartsbot i New York. Sjåfører bør ikke la seg lure til å tro at de kan ignorere en fartsbot i New York i håp om at den vil «utløpe». Når en fartsbøte er gitt til sjåføren, tikker klokken for sjåføren å svare med en "skyldig" eller "ikke skyldig". Unnlatelse av å svare på en hastighetsbot fra New York vil resultere i en umiddelbar førerkortsuspensjon.

Andre typer fartsbilletter

 • Hastighet i en arbeidssone
 • Hastighet i en skolesone
 • Racing billetter
 • Hastighet ikke rimelig og forsvarlig

Data om fartsbilletter i New York

New York State rettshåndhevelsesbyråer deler ut et gjennomsnitt på 700 000 fartsbøter hvert år.IfølgeNew York State Traffic Safety Statistical Repository(TSSR), over 670 000 fartsbøter ble utstedt i 2019, og dessverre skadet fartsovertredelse over 11 000 mennesker og førte til 235 av de 881 dødsulykkene som ble rapportert i staten.

Tidlige data fra DMV viser at politiet i delstaten New York utstedte 562 684 fartsbøter til sjåfører i 2020. Dette er en nedgang på 16 % fra de fleste årene, hovedsakelig på grunn av COVID-19-pandemien og en nedgang i den totale trafikken gjennom året. Til tross for dette utgjorde fartsbøttene en større enn normalt andel av trafikkbøttene i staten med nesten 25%. De fleste årene utgjør fartsovertredelse bare 20 % av alle trafikkbilletter.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (8)

Se alle data om fartsbøter

Det største frafallet i utstedte fartsbøter skjedde i mars og april, hvor politiet skrev henholdsvis cirka 36.000 og 15.000 billetter. Dette er halvparten (mars) og en fjerdedel (april) den typiske mengden for disse månedene. Mens fartsbøttene økte i mai (litt over 50 000), forble antallet utstedte under gjennomsnittet til slutten av året.

Nesten 60 % av alle fartsbøter i New York ble utstedt av statlige troopers i fjor, litt over den vanlige andelen på omtrent halvparten. NYPD bidro med 18% av alle fartsbøter som ble gitt ut over hele landet, noe som er på nivå med pre-pandemi-år.

Pandemien hadde liten innvirkning på hvilke av New Yorks 62 fylker som delte ut flest fartsbøter. Erie County merket flest sjåfører for fartsovertredelse (38 862 i 2020), etterfulgt av Westchester (35 662) og Queens (34 286) – samme topp tre som 2019. New York State har vanligvis en domfellelse på rundt 93 %, selv om 2020 så en nedgang til nesten 91 %. Likevel er nesten 54 % dømt for en annen siktelse enn den offiseren har utstedt.

Speeding Tickets in New York State - Rosenblum Law (9)

Fartsbøter er en av de mest utstedte sitatene i New York. Med antallet fartsbøter som blir skrevet hvert år øker, må sjåførene gjøre sitt ytterste for å holde poengene og domfellelsene utenfor kjørejournalen. Selv en enkeltbillett kan påvirke bilforsikringspremiene, men en andre eller tredje billett kan resultere i høyere bøter og en suspendert lisens, noe som kan påvirke forsikringsprisene ytterligere.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 08/06/2023

Views: 5831

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.